تاریخ را پایان هست؟

361
حداقلْ کلانشهر 413 دنبال‌ کننده
انیمیشن کوتاهی از Wisecrack درباره‌ی هگل و پایان تاریخ ادبیات حداقل https://t.me/AtLeastLiterature
pixel