آیا انتشار اوراق و استقراض داخلی راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه است؟

405
خبرگزاری تسنیم 6.5 هزار دنبال کننده
pixel