وهابیت

29
Aminkia_Aparat 29 دنبال‌ کننده
وهابیت :حلال خدا را حرام-و حرام خدا را حلال می کنند ! نذری امام حسین را نجس می دانند-خوردن گربه ! بله گربه را حلال می دانند.
Aminkia_Aparat 29 دنبال کننده
pixel