ریفلاکس اسید معده

468

یکی از بیماری های رایج عصر جدید، ابتلا به ریفلاکس اسید معده به معنی بازگشت اسید معده به فضای مری، حلق و دهان است؛ از آنجایی که این اتفاق سبب زمینه سازی انواع بیماری ها از جمله سرطان مری و حنجره می باشد پرداختن به آن ضروری است. همچنین ریفلاکس معده آسیب های شدیدی به حنجره وارد می سازد که از این جهت پرداختن به این موضوع برای صداپیشگان از اهمیت خاصی برخوردار است. دکتر کاظمی پاسخ می دهد.