ویدئوی شلیک سامانه دفاع هوایی زمین پایه اومخونتو - محصول دنل / آفریقای جنوبی

345
MILITARY RESONANCE 189 دنبال‌ کننده
ویدئوی شلیک سامانه دفاع هوایی زمین پایه اومخونتو - محصول دنل / آفریقای جنوبی انجمن میلیتاری http://www.military.ir/
MILITARY RESONANCE 189 دنبال کننده
pixel