بازی های رایانه ای و درمان بیماری ها

265

به تازگی کارشناسان اروپایی، نوعی بازی رایانه ای ارائه کرده اند که بسیاری از بیماری های روانی و جسمانی را درمان می کند. بازی های درمانی قادر به درمان برخی از بیماری های روانی مانند اعتیاد و نیز رفع دردهای عضلانی و توانبخشی است. بیماران با تعامل با این بازی ها، مراحل اضطراب، وحشت و وسواس هایشان را در هر مرحله از بازی، تشخیص می دهند و با کمک کارشناسان و پزشکان، یاد می گیرند که آنها را چگونه کنترل کنن