گاهی خوشی، گاهی غم

3,821

روهان ریچاند پسر یک تاجر پولدار به نام یاش وردهن ریچاند وناندینی است. وی برادری داشته که ۱۰سال پیش خانه را به دلیل نامعلومی ترک کرده و دیگر برنگشته. روهان از مادربزرگ هایش می خواهد که حقیقت را بگویند و آنها تعریف می کنند که برادر او، راهول سال ها پیش عاشق دختری به نام آنجلی شرما شده اما پدرش اورا قبول نکرده و از خانواده طرد کرده است

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 6.1 هزار دنبال کننده