گزارشی از نمایشگاه عکس قربانی اسیدپاشی اصفهان

1,587

گزارشی از نمایشگاه عکس نگار مسعودی در خانه هنرمندان که موضوع آن ۱۵ روز زندگی با مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان، است. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده
پیام

پیام

1 سال پیش
خدا لعنت کنه این حیوون صفتا رو