ژئوماتیک 91

222

همایش (افتتاحیه و اختتامیه) + نمایشگاه ژئوماتیک 91 در محل همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی توسط سازمان نقشه برداری کشور در اردیبهشت 1391