پرواز مجازی پهپاد

1,882

پرواز مجازی بر فراز روستای خسبان / طالقان / استان البرز - 300 هکتار با پیکسل 5 سانتیمتر با 75% پوشش طولی و عرضی در مدت 1 ساعت - تولید مدل سه بعدی و فیلم با Pix4Dmapper PRO و عکسبرداری نقشه برداری هوایی به کمک senseFly eBee . مستند کامل در : www.nprco.com/taleb