اگه خودت خدا باشی ؟؟؟

788
تصور انسان از خدا(واقعیت و باور )
AminonimA 2 دنبال کننده
pixel