امام خمینی ره: اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند

209

و اسلام در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن #خوی_کاخ_نشینی به پایین بکشید.

roshangari@
roshangari@ 1.2 هزار دنبال کننده