بخش هایی از فیلم کوتاه اسپرانتو (2010)

356

فیلم کوتاه اسپرانتو (Esperanto) به نویسندگی و کارگردانی Ian Morgan محصول سال 2010 ساخته شده در آفریقای جنوبی؛ به زبان بین المللی اسپرانتو؛ زیرنویس به زبان انگلیسی.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده