گذشته را رها کنیم -آموزش15 در مسیر رشد فردی - استاد جوادزاده

19
دانشکده جذب 42 دنبال‌ کننده
آنچه که ما را از مسیر موفقیت دور می سازد توجه و تمرکز بر نگذشته هاست در واقع افراد ناموفق اکثر زمانهای زندگی شان را در حال فکر کردن به مشکلات و گذشته ها هستند و برعکس آنها انسانهای به موفقیت رسیده اند که قادر شدند ذهن شان را کنترل کنند /www.baharjavadzade.com
pixel