قزوین -قزوین در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بوده است

940
940 بازدید
اشتراک گذاری

قزوین -قزوین پایتخت خوشنویسی ایران - در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر، کاخ چهل ستون، امامزاده حسین،و.... قرار دارد قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان های شمالی و غربی کشور، نزدیکی به تهران، دارابودن چندین شهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشگاه -از جمله دانشگاه های بین المللی امام خمینی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی- و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برخوردار است. منبع :qazvin.irib.ir