بازی گروهی" کاریبو کمپ"

2,484

یه بازی گروهی و دور همی برای جمع های 3 نفر به بالا ،خنده،سرعت عمل و ادا توی این بازی با هم کار میکنه و یخ هر جمعی رو باز میکنه...