انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس: بارداری در لوپوس

933

در این جلسه درباره ی بارداری طبیعی، بارداری در لوپوس و عوارض آن، لوپوس نوزادی، درمانهای ممکن در مادر باردار لوپوسی و ... سخن گفته می شود.

iranlupus
iranlupus 1 دنبال کننده