عزیزی مثل جون - استاد ایرج

821

توضیحات : حسین خواجه امیری متخلص به ایرج متولد ۱۳۱۳ در خالدآباد نطنز یکی از موفق ترین خوانندگان موسیقی سنتی است. صدای استاد از معدود صداهای ۶ دانگ موسیقی ایران است که به همراه حمیرا و مرد حنجره طلایی آواز ایران اکبر گلپا؛ توانایی استثتایی آن را دارد که در خواندن هر دستگاه از موسیقی، حق مطلب هر دستگاه را به درستی ادا کند که این هنری است که خداوند در حنجره این بزرگ مرد آواز ایران به ودیعه گذاشته است.

فیلم و سینما
فیلم و سینما 538 دنبال کننده