پیچ گوشتی ضربه ای چگونه کار می کند

1,783

به هیچ وجه از دریل ضربه ای نمی شود به عنوان پیچ گوشتی ضربه ای استفاده کرد چون طرز کار هر کدام فرق می کند دریل ضربه ای ضربه های عمودی می زند مثل زدن میخ به دیوار پیچ گوشتی ضربه ای ضربه هایی می زند تا پیچ بچرخد. همچنین نگاه کنید: http://www.aparat.com/v/CSn4u http://www.aparat.com/v/6h8NB

محسن عیسی
محسن عیسی 72 دنبال کننده