قطع برق در برخی نقاط لرستان

45

شبکه یک- 28 فروردین 98- 14:00| با وجود وصل شدن آب آشامیدنی در استان لرستان ، به علت از بین رفتن زیر ساخت ها در دو شهر پلدختر و معمولان شهروندان شاهد قطعی برق هستند. عملیات آبرسانی در 800 روستای سیل زده این استان به پایان رسیده است. اما همچنان برق 29 روستا قطع است.

پایشگری
پایشگری 952 دنبال کننده