گزارش تصویری از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

362
یک پدیده 17 دنبال‌ کننده
گزارش تصویری از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز ۱۳۹۹/۶/۳۰
یک پدیده 17 دنبال کننده
pixel