دو گل دیدنی بارسلونا به ناپولی

194
گل دوم بارسلونا به ناپولی توسط گریزمان به ثمر رسید.
pixel