واکنش هیئت نجف به تهمت علیه رهبری

1,019

هیئت عزاداری نجف اشرف به دروغ پراکنی های شبکه الشرقیه عراق علیه مقام معظم رهبری واکنش نشان داد.