چرا قانون جذب به دعای من جواب نمیده !!!

551

نحوه درخواست ما باید درست باشه تا بتونیم چیزهایی که شایسته اونها هستیم رو جذب کنیم. حالا چطور باید درخواست کنیم !!! ایمان به خدا سرلوحه زندگی ماست ، پس با ایمان کامل در کنار شما هستیم برای همراهی و پیشرفت شما عزیزان. سخنران انگیزشی و مشاور الهام بخشی بهروز بیات