کمبود ماهیچه؛ بیماری عجیب فرامرز

296
به همه کسانیکه از زندگی خود نا امیدند ؛توصیه می کنم حتما این فیلم را ببینند! فراتر از مرزها محصول باور کردن جوانی است که تا سن ۲۵ سالگی زندگی با او میجنگد تا زمینش بزند اما او ناامید نمیشود و تنها با یک فرصت تا اوج توانستن میرود .روایت روزهای سخت فرامرز ... #تهیه کننده و کارگردان فاطمه عبدالوند www.raad-alghadir.org
3 سال پیش
pixel