جلسه ۴: آموزش اعمال فیلترها و پیش پردازش داده های محیط Explorer در نرم افزار وکا

204

در این جلسه آموزشی به اعمال فیلترها و پیش پردازش داده های محیط Explorer در نرم افزار وکا (Weka) می پردازیم.  در این قسمت از دوره آموزشی وکا ابتدا به تشریح کامل زبانه preprocess که جز Explorer  است بصورت کامل خواهیم پرداخت. سپس کلیه بخش ها و پنجره های موجود در این زبانه بصورت دقیق و عملی آموزش داده می شود. جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک yon.ir/yVYfn را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر بزنید.