سرود «عهد جدید« با صدای شمس الدین سرودی در مورد رمضان

3,123

سرود عهد جدید با صدای شمس الدین سرودی در رابطه با ماه رمضان سروده شده است.

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 20.9 هزار دنبال کننده