مدرسه نوکپر؛ مدرسه ای به سبک معماری بومی منطقه

354

مدرسه نوکپر هناران گشت #اولین مدرسه کپری است که با تاکید بر معماری بومی به همت انجمن حامی و پویش ایران من به صورت پایلوت در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است.