گفتگو با مهناز عزیزی کارآفرین قالیبافی

46

خانم مهناز عزیزی کارآفرین موفق قالیبافی هستن. گروه قالیبافی ۱۰۰ نفره خانم عزیزی بعد از مسابقه میدون به ۷۰۰ نفر رسید و سفارشات زیادی نزدیک ۲۲ میلیارد داشتن که قصد دارن با نیارمندان شریک بشن

میدون 892 دنبال کننده
pixel