زنی که با فروش گیوه در اینستاگرام پولدار شد!

661
مصاحبه با یکی از زنان کارآفرین در استان کرمانشاه که جوری پول در میاره که به ذهن هیچ کس نرسیده.
pixel