استفاده از فلومتر در تست عملکرد پمپ هیدرولیک

59
در این ویدئو نحوه تست عملکرد پمپ هیدرولیک با استفاده از فلومتر شرح داده می شود. نکاتی که لازم است در هنگام به کارگیری فلومتر برای انجام تست پمپ هیدرولیک ماشین های سنگین لحاظ شود در این ویدئو شرح داده شده است.
pixel