رادیو مهرآوا: دلم گرفته ای دوست

552

شاعر: سیمین بهبهانی؛ اجرا: سارا شهرکی؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel