چگونه تیکتهای پشتیبانی که ثبت کرده ام را پیگیری کنم

491

در این ویدیو نحوه پیگیری تیکت های ثبت شده در پورتال مشتریان را خواهید دید.