مصاحبه شنیدنی با امین القاسی زاده- نقش والدین در ایجاد باور های فرزندان قسمت اول

53
53 بازدید
اشتراک گذاری
استاد امین القاسی زاده در مصاحبه لایو اینستاگرام صحبت های شنیدنی داشتند که در اینجا قسمت اول آن آمده است. در مصاحبه دوستانه ما کیانا فرزند ایشان نیز به جمع ما آمدند و ویدیو دیدنی تر و شنیدنی تر شد
pixel