مثبت زندگی -مستند دکتر عزت اله علیخانی دکترای پوست و مو

919

-مثبت زندگی- کد ویدیو: 3237 قسمت دهم این برنامه: دکتر عزت اله علیخانی دکترای پوست و مو برنامه مثبت زندگی، مستندی به تهیه كنندگی سهیل سلیمانی است كه با رویكردی جدید به زندگی پزشكان موفق ایرانی می پردازد. این مستند به سراغ زندگی پزشكان موفق ایرانی رفته و زندگی شخصی، خانوادگی و علمی آن ها را برای مخاطبان به نمایش می گذارد..