جنگل های ارسباران پس از زاگرس در دام آتش

195

72ساعت گذشته بدون تردید از ترسناک ترین روزها برای مادر زمین بوده است.جنگل های مهم جهان از سیبری تا آمازون و از گرینلند تا ایران در آتش می سوخت و انگار اعتراض زمین به ساکنانش را با فریاد بیان می کرد. در ادامه روند آتش سوزی جنگل ها در ماه های اخیر این بار آتش به جنگل های ارسباران در آذربایجان غربی رسید و حدود 300 هکتار از این جنگل ها را به کام مرگبار خود کشیده است.

شمارسانه 52 دنبال کننده
pixel