درمان غیرجراحی واریس

4,688
واریس به معنای پیچ خوردن و تورم رگ ها میباشد. این پدیده میتواند در رگهای هر ناحیه ای رخ دهد، اما وقوع آن در ناحیه پاها، شایعترست. در این کلیپ، جناب آقای دکتر نظری درباره روش درمان غیرجراحی واریس توضیح میدهند...
pixel