عجیبترین تصادف موتور سیکلت

4,208

در این تصویر که توسط دوربین های کنترل ترافیک مشهد ضبط شده موتور سوار با سرعت زیاد پس از برخورد با کامیون، از زیر خودرو رد شده و به سوی دیگر خیابان پرتاب میشود.

انار تیتی
انار تیتی 6 دنبال کننده