جنگ مقبولیت!

19
با گسترده‌تر شدن روز به روز شبکه‌های اجتماعی در سطح جامعه، رسانه‌های رسمی شامل روزنامه و خبرگزاری‌ها از نگاه عامه مردم دور می‌شوند. حال مهم‌ترین اصلی که هنوز باعث حفظ جایگاه رسانه‌های رسمی، یعنی مقبولیت است؛ در مقابل شبکه‌های اجتماعی چه جایگاهی یافته است؟ باز خوانی صوتی گفت و گوی یک کارشناس ارتباطات با ایسنا صدا: پریسا اسماعیلی مهیاری لوگواستیشن کانون: مهدیه کوچک نیا تولید شده در: کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
pixel