روش‌های مسدود_کردن کارت_بانکی به‌صورت غیرحضوری

179
روش‌های مسدود_کردن کارت_بانکی به‌صورت غیرحضوری: از طریق اینترنت_بانک و سایت بانک ، کارت مورد نظر را مسدود کنید. با تلفن_بانک پاسارگاد به‌شماره ۸۲۸۹۰ تماس بگیرید. با همراه_بانک اقدام به مسدودی کنید.
pixel