داغترین‌ها: #Copa America 2019

عبور از دره نگار لرستان

1,333

این دره در مسیر دریاچه گهر قرار دارد و یکی از از راه های رسیدن به این دریاچه است.