سخنرانی کوبنده دکتر حسن عباسی علیه حسن روحانی/ ادب داشته باش!

12,159
rezaazad

rezaazad

3 هفته پیش
مذاکره با آمریکا یعنی زدن تو دهن آمریکا
NASER22

NASER22

1 ماه پیش
صدا خرابه