ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انگشتر متبرک به نام حضرت شاهچراغ علیه السلام

428
کلیپ تصویری - نگاهی به نحوه ساخت انگشتری عقیق متبرک به نام حضرت شاهچراغ علیه السلام و قرارگیری بر روی مضجع شریف. روابط عمومی آستان مقدس - ShaheCheragh.ir
pixel