شکار 45 سگ وحشی با دوربین حرارتی دید در شب و تفنگ 35 مم

3,446

شکار سگ وحشی توسط کروکودیل#شکار سگ های وحشی#شکار سگ های وحشی توسط شیر#شکار توسط سگ وحشی#شکار سگهای وحشی زنده خواری#شکار گراز سگ وحشی#شکار بچه سگ وحشی#شکار گراز توسط سگ وحشی#شکار بوفالو توسط سگ وحشی#شکار گوزن توسط سگ وحشی#شکار سگ توسط حیوانات وحشی#شکار گورخر توسط سگ وحشی#شکار خرگوش توسط سگ وحشی

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده