چرا سمند؟ مزایا و معایب سمند Lx

2,703

کارتست - سبحان در تهران به سراغ دو اتومبیل تیم کارتست رفت و از مزایا و معایب سمند و دلیل انتخاب این خودرو برای تیم می‌گوید

کارتست
کارتست 15 دنبال کننده