تخت جمشید پیش از تخریب

842

تخت جمشید پیش از تخریب و ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ هخامنشیان چگونه بود؟ این ﻭﯾﺪئو توسط کارشناسان حرفه‌ای ﻣﻮﺯهٔ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ شده است www.Respina24.ir