ارتباط سیستماتیک سندیکا و کمیسیون انرژی مجلس کلید خورد

4
جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۲۸ مرداد۹۹ در محل سندیکا برگزار شد.
pixel