هر کاربر یک پهنای باند متفاوت

173
کاربر جدید اضافه کنید و ترافیک مصرفی آن را با کاهش پهنای باند یا مسدود شدن اینترنت در صورت استفاده بیش از حد از ترافیک اینترنت مدیریت کنید. (ویندوز 8،7و 10 ) (ویدئو مربوط به نسخه قدیمی نرم افزار است) -----------هدف ما کسب رضایت شما---------------- http://www.internetsabz.com
pixel