گفتگوی نقاش ساختمان نخبه با رضا رشیدپور در حالا خورشید

1,051

گفتگوی محسن یدالهی ( نقاش ساختمان نخبه) با رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید تاریخ 8 اسفند 96