آیا امام علی (ع) در زمان خلافت خود هم به حدیث غدیر استناد کرده است؟

218
pixel